Tillbaka

    0,009 - 0,014 MHz Radionavigering för luftfart
    0,009 - 0,014 MHz Radionavigering för sjöfart
    0,009 - 0,315 MHz Medicinska implantat
   0,009 - 0,1485 MHz Induktiva tillämpningar
   0,009 - 0,01995 MHz Militär användning
   0,014 - 0,01995 MHz Fast radio
   0,014 - 0,01995 MHz Sjöfartsradio
  0,01995 - 0,02005 MHz Standardfrekvens och tidssignal
   0,02005 - 0,07 MHz Sjöfartsradio
   0,02005 - 0,07 MHz Fast radio
   0,02005 - 0,07 MHz Militär användning
   0,1176 - 0,126 MHz Militär användning
   0,1176 - 0,126 MHz Sjöfartsradio
   0,129 - 0,1485 MHz Sjöfartsradio
   0,129 - 0,1485 MHz Militär användning
   0,1357 - 0,1378 MHz Amatörradio
   0,1485 - 0,2835 MHz Rundradio
     0,1485 - 5 MHz Induktiva tillämpningar
   0,2835 - 0,315 MHz Radionavigering för sjöfart
   0,2835 - 0,415 MHz Radionavigering för luftfart
   0,2835 - 0,415 MHz Radiofyrar för luftfart
   0,2835 - 0,315 MHz Radiofyrar för sjöfart
      0,4 - 0,6 MHz RFID
    0,405 - 0,415 MHz Militär användning
   0,4065 - 0,4135 MHz Radionavigering för sjöfart
    0,415 - 0,435 MHz Militär användning
    0,415 - 0,435 MHz Radionavigering för luftfart
    0,415 - 0,495 MHz Sjöfartsradio
    0,415 - 0,435 MHz Radiofyrar för luftfart
   0,435 - 0,5265 MHz Militär användning
   0,4569 - 0,4571 MHz Lokalisering av nödställda
    0,472 - 0,479 MHz Amatörradio
    0,495 - 0,505 MHz Luftfartsradio
   0,495 - 0,5265 MHz Sjöfartsradio
    0,516 - 8,516 MHz Tillämpningar för järnväg
  0,51775 - 0,51825 MHz Sjöfartsradio (NAVTEX)
   0,5265 - 1,6065 MHz Rundradio
    0,984 - 7,484 MHz Eurobalise
   1,6065 - 1,625 MHz Sjöfartsradio
   1,6065 - 1,625 MHz Militär användning
    1,625 - 1,635 MHz Militär användning
    1,625 - 1,635 MHz Radiolokalisering
     1,635 - 1,8 MHz Sjöfartsradio
     1,635 - 1,8 MHz Militär användning
     1,8 - 1,81 MHz Militär användning
     1,8 - 1,81 MHz Radiolokalisering
     1,81 - 1,85 MHz Amatörradio
      1,85 - 2 MHz Amatörradio
    1,85 - 2,045 MHz Landmobil radio
    1,85 - 2,045 MHz Militär användning
    1,85 - 2,045 MHz Sjöfartsradio
    1,85 - 2,045 MHz Fast radio
    2,045 - 2,16 MHz Sjöfartsradio
    2,045 - 2,16 MHz Militär användning
    2,16 - 2,1735 MHz Militär användning
     2,16 - 2,17 MHz Radiolokalisering
    2,17 - 2,1735 MHz Sjöfartsradio
   2,1735 - 2,1905 MHz Sjöfartsradio, Internationella nöd- och anropsfrekvenser: 2182 kHz (telefoni) och 2187,5 kHz (DSC)
   2,1905 - 2,498 MHz Sjöfartsradio
   2,1905 - 2,498 MHz Militär användning
    2,194 - 2,498 MHz Fast radio
    2,194 - 2,498 MHz Landmobil radio
    2,498 - 2,502 MHz Standardfrekvens och tidssignal
    2,502 - 2,625 MHz Landmobil radio
    2,502 - 2,625 MHz Fast radio
    2,502 - 2,85 MHz Sjöfartsradio
    2,502 - 2,85 MHz Militär användning
    2,625 - 2,65 MHz Radionavigering för sjöfart
     2,65 - 2,85 MHz Fast radio
     2,65 - 2,85 MHz Landmobil radio
    2,85 - 3,025 MHz Luftfartsradio
   3,0215 - 3,0245 MHz Sjöfartsradio, nöd- och säkerhetstrafik
    3,025 - 3,155 MHz Militär användning
    3,025 - 3,155 MHz Luftfartsradio
     3,155 - 3,4 MHz Landmobil radio
     3,155 - 3,4 MHz Militär användning
     3,155 - 3,4 MHz Induktiva tillämpningar
     3,155 - 3,4 MHz Fast radio
     3,155 - 3,4 MHz Sjöfartsradio
      3,4 - 3,5 MHz Luftfartsradio
      3,5 - 3,9 MHz Landmobil radio
      3,5 - 3,8 MHz Amatörradio
      3,5 - 3,8 MHz Sjöfartsradio
      3,5 - 3,9 MHz Fast radio
      3,5 - 3,9 MHz Militär användning
      3,8 - 3,9 MHz Luftfartsradio
     3,9 - 3,95 MHz Luftfartsradio
     3,9 - 3,95 MHz Militär användning
    3,95 - 4,063 MHz Fast radio
    3,95 - 4,995 MHz Militär användning
      3,95 - 4 MHz Rundradio
      4 - 4,063 MHz Sjöfartsradio, Radiotelefoni
    4,063 - 4,438 MHz Sjöfartsradio
    4,438 - 4,65 MHz Sjöfartsradio
    4,438 - 4,65 MHz Landmobil radio
    4,438 - 4,65 MHz Fast radio
     4,65 - 4,7 MHz Luftfartsradio
     4,7 - 4,75 MHz Luftfartsradio
     4,75 - 4,85 MHz Luftfartsradio
    4,75 - 4,995 MHz Landmobil radio
    4,75 - 4,995 MHz Fast radio
    4,995 - 5,005 MHz Standardfrekvens och tidssignal
    5,005 - 5,48 MHz Fast radio
     5,005 - 5,9 MHz Militär användning
     5,06 - 5,45 MHz Sjöfartsradio
     5,06 - 5,48 MHz Landmobil radio
   5,3515 - 5,3665 MHz Amatörradio
     5,45 - 5,48 MHz Luftfartsradio
     5,48 - 5,68 MHz Luftfartsradio
   5,6785 - 5,6815 MHz Sjöfartsradio, Nöd- och säkerhetstrafik
     5,68 - 5,73 MHz Luftfartsradio
     5,73 - 5,9 MHz Landmobil radio
     5,73 - 5,9 MHz Fast radio
      5,9 - 6,2 MHz Rundradio
     6,2 - 6,525 MHz Sjöfartsradio
     6,2 - 6,525 MHz Militär användning
      6,525 - 7 MHz Militär användning
    6,525 - 6,685 MHz Luftfartsradio
    6,685 - 6,765 MHz Luftfartsradio
      6,765 - 7 MHz Landmobil radio
    6,765 - 6,795 MHz Induktiva tillämpningar
      6,765 - 7 MHz Fast radio
       7 - 7,2 MHz Amatörradio
     7,2 - 7,45 MHz Rundradio
      7,3 - 23 MHz Euroloop
      7,4 - 8,8 MHz Induktiva tillämpningar
     7,45 - 9,4 MHz Militär användning
    7,45 - 8,195 MHz Fast radio
     7,45 - 8,1 MHz Landmobil radio
     8,1 - 8,195 MHz Sjöfartsradio
    8,195 - 8,815 MHz Sjöfartsradio
    8,815 - 8,965 MHz Luftfartsradio
    8,965 - 9,04 MHz Luftfartsradio
     9,04 - 9,4 MHz Fast radio
      9,4 - 9,9 MHz Rundradio
     9,9 - 9,995 MHz Militär användning
     9,9 - 9,995 MHz Fast radio
   9,995 - 10,005 MHz Standardfrekvens och tidssignal
    10,005 - 10,1 MHz Luftfartsradio
    10,1 - 10,15 MHz Amatörradio
    10,1 - 11,175 MHz Fast radio
    10,1 - 11,175 MHz Militär användning
   10,15 - 11,175 MHz Sjöfartsradio
   10,15 - 11,175 MHz Landmobil radio
      10,2 - 11 MHz Induktiva tillämpningar
   11,175 - 11,275 MHz Luftfartsradio
    11,275 - 11,4 MHz Luftfartsradio
     11,4 - 11,6 MHz Militär användning
     11,4 - 11,6 MHz Fast radio
     11,6 - 12,1 MHz Rundradio
    12,1 - 12,23 MHz Fast radio
    12,1 - 12,23 MHz Militär användning
    12,23 - 13,2 MHz Militär användning
    12,23 - 13,2 MHz Sjöfartsradio
    13,2 - 13,57 MHz Militär användning
    13,2 - 13,26 MHz Luftfartsradio
    13,26 - 13,36 MHz Luftfartsradio
    13,36 - 13,41 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    13,36 - 13,57 MHz Fast radio
    13,41 - 13,57 MHz Sjöfartsradio
    13,41 - 13,57 MHz Landmobil radio
   13,553 - 13,567 MHz ISM
   13,553 - 13,567 MHz Allmän kortdistansradio
   13,553 - 13,567 MHz RFID
   13,553 - 13,567 MHz Induktiva tillämpningar
    13,57 - 13,87 MHz Rundradio
     13,87 - 14 MHz Landmobil radio
     13,87 - 14 MHz Militär användning
     13,87 - 14 MHz Sjöfartsradio
     13,87 - 14 MHz Fast radio
     14 - 14,35 MHz Amatörradio
    14,35 - 14,99 MHz Landmobil radio
    14,35 - 14,99 MHz Fast radio
    14,35 - 14,99 MHz Sjöfartsradio
    14,35 - 14,99 MHz Militär användning
    14,99 - 15,01 MHz Standardfrekvens och tidssignal
    15,01 - 15,1 MHz Luftfartsradio
    15,01 - 15,1 MHz Militär användning
     15,1 - 15,8 MHz Rundradio
    15,8 - 16,36 MHz Militär användning
    15,8 - 16,36 MHz Fast radio
    16,36 - 17,41 MHz Sjöfartsradio
    16,36 - 17,41 MHz Militär användning
    17,41 - 17,48 MHz Militär användning
    17,41 - 17,48 MHz Fast radio
    17,48 - 17,9 MHz Rundradio
    17,9 - 17,97 MHz Luftfartsradio
    17,97 - 18,03 MHz Luftfartsradio
   17,97 - 18,068 MHz Militär användning
   18,03 - 18,068 MHz Fast radio
   18,068 - 18,168 MHz Amatörradio
   18,168 - 18,78 MHz Landmobil radio
   18,168 - 18,78 MHz Fast radio
   18,168 - 18,78 MHz Sjöfartsradio
   18,168 - 18,78 MHz Militär användning
    18,78 - 18,9 MHz Militär användning
    18,78 - 18,9 MHz Sjöfartsradio
    18,9 - 19,02 MHz Rundradio
    19,02 - 19,68 MHz Fast radio
    14,35 - 14,99 MHz Militär användning
    14,99 - 15,01 MHz Standardfrekvens och tidssignal
    15,01 - 15,1 MHz Luftfartsradio
    15,01 - 15,1 MHz Militär användning
     15,1 - 15,8 MHz Rundradio
    15,8 - 16,36 MHz Militär användning
    15,8 - 16,36 MHz Fast radio
    16,36 - 17,41 MHz Sjöfartsradio
    16,36 - 17,41 MHz Militär användning
    17,41 - 17,48 MHz Militär användning
    17,41 - 17,48 MHz Fast radio
    17,48 - 17,9 MHz Rundradio
    17,9 - 17,97 MHz Luftfartsradio
    17,97 - 18,03 MHz Luftfartsradio
   17,97 - 18,068 MHz Militär användning
   18,03 - 18,068 MHz Fast radio
   18,068 - 18,168 MHz Amatörradio
   18,168 - 18,78 MHz Landmobil radio
   18,168 - 18,78 MHz Fast radio
   18,168 - 18,78 MHz Sjöfartsradio
   18,168 - 18,78 MHz Militär användning
    18,78 - 18,9 MHz Militär användning
    18,78 - 18,9 MHz Sjöfartsradio
    18,9 - 19,02 MHz Rundradio
    19,02 - 19,68 MHz Fast radio
    19,02 - 19,68 MHz Militär användning
    19,68 - 19,8 MHz Militär användning
    19,68 - 19,8 MHz Sjöfartsradio
    19,8 - 19,99 MHz Fast radio
    19,8 - 19,99 MHz Militär användning
    19,99 - 20,01 MHz Standardfrekvens och tidssignal
     20,01 - 21 MHz Landmobil radio
     20,01 - 21 MHz Militär användning
     20,01 - 21 MHz Fast radio
     21 - 21,45 MHz Amatörradio
    21,45 - 21,85 MHz Rundradio
   21,85 - 21,924 MHz Fast radio
   21,85 - 21,924 MHz Militär användning
     21,924 - 22 MHz Luftfartsradio
     22 - 22,855 MHz Militär användning
     22 - 22,855 MHz Sjöfartsradio
   22,855 - 24,89 MHz Fast radio
   22,855 - 24,89 MHz Militär användning
      23 - 23,2 MHz Sjöfartsradio
      23 - 23,2 MHz Landmobil radio
    23,2 - 23,35 MHz Luftfartsradio
     23,35 - 24 MHz Landmobil radio
     23,35 - 24 MHz Sjöfartsradio
    24,89 - 24,99 MHz Amatörradio
    24,99 - 25,01 MHz Standardfrekvens och tidssignal
    25,01 - 25,07 MHz Landmobil radio
    25,01 - 25,07 MHz Fast radio
    25,01 - 25,07 MHz Sjöfartsradio
    25,01 - 25,55 MHz Militär användning
    25,07 - 25,21 MHz Sjöfartsradio (GMDSS)
    25,21 - 25,55 MHz Landmobil radio
    25,21 - 25,55 MHz Sjöfartsradio
    25,21 - 25,55 MHz Fast radio
    25,55 - 25,67 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    25,67 - 26,1 MHz Rundradio
    26,1 - 26,175 MHz Sjöfartsradio
    26,1 - 26,175 MHz Militär användning
     26,175 - 28 MHz Militär användning
    26,175 - 27,5 MHz Fast radio
     26,175 - 28 MHz Landmobil radio
    26,175 - 27,5 MHz Personsökning
    26,82 - 27,2 MHz Telemetri och radiostyrning
    26,85 - 26,86 MHz Larmöverföring
   26,957 - 27,283 MHz Allmän kortdistansradio
   26,957 - 27,283 MHz ISM
    26,96 - 27,41 MHz Privatradio (Kom-radio CB 27 MHz)
     26,99 - 27 MHz Trådlösa barnvaktssystem
      28 - 29,7 MHz Amatörradio
     29,7 - 37,5 MHz Landmobil radio
      30 - 37,5 MHz Medicinska implantat
     30,01 - 68 MHz Militär användning
   30,015 - 30,025 MHz Telemetri och radiostyrning
   30,265 - 30,355 MHz Telemetri och radiostyrning
   30,925 - 31,375 MHz Landmobil radio
   34,995 - 35,275 MHz Radiostyrning av modellflygplan
    37,5 - 41,015 MHz Landmobil radio
    37,5 - 38,25 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
   39,525 - 39,55 MHz Telemetri och radiostyrning
   40,45 - 40,575 MHz Telemetri och radiostyrning
    40,66 - 40,8 MHz Telemetri och radiostyrning
    40,66 - 40,7 MHz ISM
    40,66 - 40,7 MHz Allmän kortdistansradio
      41 - 43,6 MHz Ljudöverföring
       50 - 52 MHz Amatörradio
      68 - 74,8 MHz PMR
      68 - 74,8 MHz Landmobil radio
    69,6 - 69,725 MHz Landmobil radio
    69,6 - 69,725 MHz PMR
      73 - 74,6 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     74,8 - 75,2 MHz Radionavigering för luftfart
    75,2 - 75,625 MHz Landmobil radio
    75,2 - 75,625 MHz PMR
   75,625 - 77,475 MHz PMR
   75,625 - 77,475 MHz Landmobil radio
   77,475 - 80,625 MHz Landmobil radio
   77,475 - 80,625 MHz PMR
   80,625 - 82,475 MHz PMR
   80,625 - 82,475 MHz Landmobil radio
    82,475 - 87,5 MHz Landmobil radio
    82,475 - 87,5 MHz PMR
     87,5 - 108 MHz FM analog ljudradio/rundradio
      108 - 112 MHz Radionavigering för luftfart (ILS)
    108 - 117,975 MHz Radionavigering för luftfart (VOR)
    117,975 - 137 MHz Luftfartsradio
   121,45 - 121,55 MHz Luftfartsradio (ELT) Internationell nödfrekvens
   121,45 - 121,55 MHz Personlig radio (PLB) Internationell nödfrekvens
   121,45 - 121,55 MHz Sjöfartsradio (EPIRB) Internationell nödfrekvens
      137 - 138 MHz Satellit, MSS nedlänk
      138 - 144 MHz Militär användning
     138 - 143,6 MHz Landmobil radio
      144 - 146 MHz Amatörradio
     146 - 149,9 MHz Militär användning
    146,05 - 147 MHz Landmobil radio
    146,05 - 147 MHz PMR
     147 - 149,9 MHz Landmobil radio
    148 - 150,05 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
    150,05 - 153 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    150,05 - 151 MHz Landmobil radio
    150,05 - 151 MHz PMR
  150,05 - 155,9875 MHz Militär användning
      151 - 153 MHz Landmobil radio
  151,52 - 151,555 MHz Spårning, pejling och datainsamling
  151,52 - 152,2675 MHz Radiopejling av djur
   154 - 155,9875 MHz Landmobil radio
   154 - 155,9875 MHz Sjöfartsradio
 155,3875 - 155,5375 MHz Landmobil radio
 155,9875 - 156,0125 MHz Landmobil radio
 156,0125 - 156,3625 MHz Sjöfartsradio
 156,3625 - 156,7625 MHz Sjöfartsradio
 156,4875 - 156,7625 MHz Landmobil radio
 156,5125 - 156,5375 MHz Sjöfartsradio (DSC) Nödanrop
 156,7625 - 156,8375 MHz Sjöfartsradio kanal 16
 156,8375 - 156,8875 MHz Sjöfartsradio
 156,8375 - 158,075 MHz Landmobil radio
 156,8375 - 158,075 MHz PMR
 156,8875 - 157,4375 MHz Sjöfartsradio
   158,075 - 160,6 MHz Landmobil radio
   158,075 - 160,6 MHz PMR
 160,6125 - 162,0375 MHz PMR
 160,6125 - 160,9625 MHz Sjöfartsradio
 160,6125 - 162,0375 MHz Landmobil radio
 161,4875 - 162,0375 MHz Sjöfartsradio
   161,85 - 162,15 MHz Sjöfartsradio (AIS)
    162,025 - 163 MHz PMR
    162,025 - 163 MHz Landmobil radio
      163 - 164 MHz Militär användning
      164 - 166 MHz Landmobil radio
      164 - 166 MHz PMR
    166 - 166,075 MHz PMR
    166 - 166,075 MHz Landmobil radio
   166,075 - 168,6 MHz Landmobil radio
   166,075 - 168,6 MHz PMR
  168,625 - 170,025 MHz PMR
  168,625 - 170,025 MHz Personsökning
  168,625 - 170,025 MHz Landmobil radio
   169,375 - 169,4 MHz Allmän kortdistansradio
  169,4 - 169,8125 MHz Allmän kortdistansradio
   169,4 - 169,475 MHz Hörselhjälpmedel
 169,4875 - 169,5875 MHz Hörselhjälpmedel
    170,025 - 171 MHz PMR
    170,025 - 171 MHz Landmobil radio
      171 - 172 MHz Militär användning
      172 - 174 MHz Landmobil radio
      172 - 174 MHz PMR
    173,965 - 216 MHz Hörselhjälpmedel
      174 - 223 MHz Rundradio (DVB-T), även DVB-T2 Band III. kanal 5 - 11. (tom 31 mars 2020)
      174 - 223 MHz Rundradio (T-DAB) , även DVB-T2 Band III. kanal 5 - 11. (tills vidare)
      174 - 240 MHz Ljudöverföring
      223 - 230 MHz Rundradio (T-DAB), även DVB-T2 Band III. kanal 12. (tills vidare)
      223 - 230 MHz Rundradio (DVB-T), även DVB-T2 Band III. kanal 12. (tom 31 mars 2020)
      230 - 240 MHz Rundradio (T-DAB), (tills vidare)
     240 - 328,6 MHz Militär användning
      240 - 267 MHz Luftfartsradio
   242,95 - 243,05 MHz SAR (kommunikation)
    328,6 - 335,4 MHz Radionavigering för luftfart (ILS)
     335,4 - 386 MHz Militär användning
      336 - 339 MHz Ljudlänkar
      370 - 371 MHz Fast radio, svensk kanalplan, smalbandig
      380 - 385 MHz Landmobil radio
      380 - 385 MHz TETRA / Rakel
      386 - 387 MHz Fast radio, svensk kanalplan, smalbandig
      389 - 390 MHz Militär användning
      390 - 395 MHz Landmobil radio / Rakel
      390 - 395 MHz TETRA / Rakel
     395 - 399,9 MHz Militär användning
   399,9 - 400,05 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
   400,05 - 400,15 MHz Standardfrekvens och tidssignal via satellit
    400,15 - 404 MHz Meteorologi
    400,15 - 404 MHz Ballongburna radiosonder
    400,15 - 401 MHz Satellit, MSS nedlänk
      401 - 402 MHz Rymdfarkostkontroll, Nedlänk
      401 - 406 MHz Medicinska implantat
      402 - 403 MHz Meteorologi via satellit
     404 - 405,9 MHz Landmobil radio
     406 - 406,1 MHz Personlig radio (PLB)
     406 - 406,1 MHz Sjöfartsradio (EPIRB)
     406,2 - 410 MHz PMR
     406,2 - 410 MHz Landmobil radio
      410 - 420 MHz Landmobil radio
      410 - 420 MHz PMR
      410 - 420 MHz TETRA
      420 - 430 MHz TETRA
      420 - 430 MHz PMR
      420 - 430 MHz Landmobil radio
 429,4375 - 429,4625 MHz Larmöverföring
      430 - 432 MHz Fast radio, svensk kanalplan, smalbandig
      432 - 438 MHz Amatörradio
   433,05 - 434,79 MHz Allmän kortdistansradio
   438 - 439,6875 MHz Telemetri och radiostyrning
   438 - 439,6875 MHz Kortdistansradio (SRD)
 439,6875 - 439,9875 MHz Telemetri och radiostyrning
      440 - 442 MHz Fast radio, svensk kanalplan, smalbandig
      442 - 444 MHz Landmobil radio
      442 - 444 MHz PMR
 443,9875 - 444,4125 MHz Telemetri och radiostyrning
   444 - 444,5875 MHz Telemetri och radiostyrning
   444 - 444,5875 MHz Landmobil radio
   444,5875 - 448 MHz Landmobil radio
 444,5875 - 444,9875 MHz Landmobil radio
   444,5875 - 448 MHz PMR
     446 - 446,2 MHz PMR 446
      448 - 450 MHz PMR
      448 - 450 MHz Landmobil radio
     450 - 452,5 MHz Landmobil radio
     450 - 452,5 MHz PMR
    452,5 - 457,5 MHz MFCN
     457,5 - 460 MHz PMR
     457,5 - 460 MHz Landmobil radio
 457,5125 - 457,5875 MHz Kommunikation ombord på fartyg, 3 kanaler 25 kHz eller 5 kanaler 12,5 kHz
     460 - 462,5 MHz PMR
     460 - 462,5 MHz Landmobil radio
    462,5 - 467,5 MHz MFCN
     467,5 - 470 MHz PMR
     467,5 - 470 MHz Landmobil radio
 467,5125 - 467,5875 MHz Kommunikation ombord på fartyg, 3 kanaler 25 kHz eller 5 kanaler 12,5 kHz
      470 - 694 MHz Rundradio (DVB-T), även DVB-T2 Band IV/V. kanal 21-48. (för 470-694 MHz tom 31 mars 2020)
      470 - 694 MHz Ljudöverföring
      694 - 790 MHz MFCN (för 703-713 MHz och 758-768 MHz tom 31 december 2019)
      790 - 862 MHz MFCN
      823 - 832 MHz Ljudöverföring
      862 - 863 MHz Övrigt
      863 - 865 MHz Ljudöverföring
      863 - 868 MHz Allmän kortdistansradio
      863 - 868 MHz Dataöverföring
      865 - 868 MHz RFID
      868 - 870 MHz Allmän kortdistansradio
    868,6 - 869,7 MHz Larmöverföring
   869,2 - 869,25 MHz Trygghetslarm
     870 - 874,4 MHz Dataöverföring
     870 - 874,4 MHz Allmän kortdistansradio
 870,5375 - 870,6625 MHz Telemetri och radiostyrning
     874,4 - 876 MHz Övrigt
      876 - 880 MHz GSM-R
      880 - 915 MHz MFCN
     915 - 919,4 MHz Dataöverföring
     915 - 919,4 MHz Allmän kortdistansradio
    916,1 - 918,9 MHz RFID
     919,4 - 921 MHz Övrigt
      921 - 925 MHz GSM-R
      925 - 960 MHz MFCN
     960 - 1215 MHz Radionavigering för luftfart (DME)
     960 - 1215 MHz Militär användning
     1026 - 1034 MHz Luftfartsradio (SSR)
     1086 - 1094 MHz Luftfartsradio (SSR)
   1087,7 - 1092,3 MHz Mobil luftfart via satellit (ADS-B)
     1164 - 1215 MHz Satellitnavigerings-system, GALILEO
   1164 - 1191,795 MHz Satellitnavigerings-system, GPS
   1191,795 - 1215 MHz Satellitnavigerings-system, GLONASS
     1215 - 1237 MHz Satellitnavigerings-system, GPS
     1215 - 1350 MHz Radiolokalisering
     1237 - 1260 MHz Satellitnavigerings-system, GLONASS
     1240 - 1300 MHz Amatörradio
     1260 - 1300 MHz Satellitnavigerings-system, GALILEO
     1300 - 1400 MHz Militär användning
     1330 - 1427 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     1400 - 1427 MHz Jordutforskning via satellit
     1427 - 1518 MHz MFCN
     1518 - 1525 MHz Satellit, MSS nedlänk
     1518 - 1544 MHz Militär användning
     1525 - 1559 MHz Satellit, MSS nedlänk
     1544 - 1545 MHz Sjöfartsradio, Nöd- och säkerhetstrafik
     1545 - 1559 MHz Militär användning
     1559 - 1591 MHz Satellitnavigerings-system, GALILEO
     1563 - 1587 MHz Satellitnavigerings-system, GPS
     1591 - 1610 MHz Satellitnavigerings-system, GLONASS
    1610 - 1613,8 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
   1610,6 - 1613,8 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
   1613,8 - 1626,5 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
   1626,5 - 1645,5 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
   1645,5 - 1646,5 MHz Sjöfartsradio, Nöd- och säkerhetstrafik
   1646,5 - 1660,5 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
     1660 - 1670 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     1668 - 1670 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
     1670 - 1675 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
     1675 - 1710 MHz Meteorologi via satellit
     1710 - 1785 MHz MFCN
   1718,8 - 1722,2 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     1785 - 1805 MHz Ljudöverföring
     1805 - 1880 MHz MFCN
     1880 - 1900 MHz DECT
     1900 - 1920 MHz MFCN
     1920 - 1980 MHz MFCN
     1980 - 2010 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
     2010 - 2025 MHz Video PMSE
     2025 - 2110 MHz Rymdfarkostkontroll, Upplänk Satellit-satellit
     2025 - 2110 MHz Militär användning
     2110 - 2170 MHz MFCN
     2170 - 2200 MHz Satellit, MSS nedlänk
     2200 - 2290 MHz Rymdfarkostkontroll, Nedlänk Satellit-satellit
     2200 - 2300 MHz Militär användning
     2300 - 2400 MHz MFCN
    2400 - 2483,5 MHz Dataöverföring
    2400 - 2483,5 MHz Radiobestämning
    2400 - 2483,5 MHz Militär användning
     2400 - 2450 MHz Amatörradio
    2400 - 2483,5 MHz Landmobil radio
     2400 - 2500 MHz ISM
    2400 - 2483,5 MHz Allmän kortdistansradio
     2446 - 2454 MHz RFID
    2483,5 - 2500 MHz Medicinska implantat
    2483,5 - 2500 MHz MBAN
    2483,5 - 2500 MHz Satellit, MSS nedlänk
     2500 - 2690 MHz MFCN
     2655 - 2690 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     2690 - 2700 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     2700 - 2900 MHz Radionavigering för luftfart
     2700 - 2900 MHz Radiolokalisering
     2900 - 3400 MHz Militär användning
     2900 - 3100 MHz Radionavigering för sjöfart
     2900 - 3100 MHz Sjöfartsradar
     3100 - 4800 MHz UWB
     3100 - 3400 MHz Radiolokalisering
     3260 - 3267 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     3332 - 3339 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
   3345,8 - 3352,5 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     3400 - 3800 MHz MFCN
     3800 - 4200 MHz Satellit, FSS nedlänk
     3900 - 4990 MHz Militär användning
     4200 - 4400 MHz Radionavigering för luftfart
     4200 - 4400 MHz Höjdmätare
     4200 - 4400 MHz Mobil luftfartsradio (WAIC)
     4500 - 7000 MHz Nivåmätare för kärl och behållare (TLPR)
     4500 - 4800 MHz Satellit, FSS nedlänk
     4800 - 5000 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     5000 - 5250 MHz Radionavigering för luftfart
     5030 - 5150 MHz Luftfartsradio (MLS)
     5091 - 5850 MHz Militär användning
     5150 - 5250 MHz Luftfartsradio (telemetri)
     5150 - 5350 MHz Dataöverföring
     5350 - 5470 MHz Jordutforskning via satellit
     5440 - 5440 MHz Radionavigering för luftfart
     5440 - 5440 MHz Radiofyrar för luftfart
     5460 - 5470 MHz Radionavigering för luftfart
     5470 - 5650 MHz Radionavigering för sjöfart
     5470 - 5725 MHz Dataöverföring
     5525 - 5525 MHz Radionavigering för luftfart
     5525 - 5525 MHz Radiofyrar för luftfart
     5600 - 5650 MHz Meteorologisk radar
     5650 - 5850 MHz Amatörradio
     5725 - 5875 MHz Allmän kortdistansradio
     5725 - 5875 MHz ISM
     5795 - 5815 MHz Väg- och fordonstelemetri
     5855 - 5875 MHz ITS
     5875 - 5925 MHz ITS
     5875 - 6725 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
     5930 - 6168 MHz Fast radio, Kanalplan
     6000 - 8500 MHz Nivåmätare för kärl och behållare (TLPR)
     6000 - 9000 MHz UWB
     6182 - 6420 MHz Fast radio, Kanalplan ERC/REC 14-01
     6425 - 6760 MHz Fast radio, Kanalplan ERC/REC 14-02
     6425 - 7025 MHz Jordutforskning via satellit, Användning över hav
    6650 - 6675,2 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
     6725 - 7025 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
     6770 - 7125 MHz Fast radio, Kanalplan
     7025 - 7075 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
     7075 - 7250 MHz Jordutforskning via satellit, Användning över hav
     7125 - 7424 MHz Militär användning
     7190 - 7250 MHz Jordutforskning via satellit, TT&C Upplänk
     7250 - 7750 MHz Satellit, FSS nedlänk
    7427,1 - 7568 MHz Fast radio
     7450 - 7550 MHz Meteorologi via satellit
    7581,1 - 7722 MHz Fast radio
     7750 - 7900 MHz Meteorologi via satellit
     7900 - 8400 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
     7900 - 8185 MHz Fast radio
     8025 - 8400 MHz Jordutforskning via satellit
     8210 - 8495 MHz Fast radio
     8400 - 8500 MHz Rymdforskning
    8500 - 10600 MHz Nivåmätare för kärl och behållare (TLPR)
     8500 - 8850 MHz Radiolokalisering
    8500 - 10210 MHz Militär användning
     8750 - 8850 MHz Radionavigering för luftfart
     8750 - 8850 MHz Flygburen dopplernavigerings-utrustning
     9000 - 9200 MHz Radionavigering för luftfart
     9000 - 9200 MHz Radiolokalisering
     9200 - 9300 MHz Jordutforskning via satellit
     9225 - 9500 MHz Sjöfartsradar
    9900 - 10400 MHz Jordutforskning via satellit
    10000 - 10500 MHz Amatörradio
    10000 - 10210 MHz Radiolokalisering
    10210 - 10294 MHz TRA-ECS
    10250 - 10280 MHz Radiobestämning
    10350 - 10380 MHz Radiobestämning
    10450 - 10560 MHz Militär användning
    10510 - 10580 MHz Radiobestämning
    10560 - 10644 MHz TRA-ECS
    10600 - 10680 MHz Jordutforskning via satellit
    10600 - 10700 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    10644 - 10680 MHz Radiolokalisering
    10700 - 10950 MHz Satellit, FSS nedlänk
    10950 - 11200 MHz Satellit, FSS nedlänk
    11200 - 11450 MHz Satellit, FSS nedlänk
    11450 - 11700 MHz Satellit, FSS nedlänk
    11700 - 12500 MHz Rundradio via satellit, BSS nedlänk
    12500 - 12750 MHz Satellit, FSS nedlänk
    12750 - 13250 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
    12750 - 14000 MHz Militär användning
    12751 - 12863 MHz Fast radio
    13017 - 13129 MHz Fast radio
    13250 - 13400 MHz Radionavigering för luftfart
    13250 - 13400 MHz Flygburen dopplernavigerings-utrustning
    13400 - 14000 MHz Radiolokalisering
    13400 - 14000 MHz Radiobestämning
    13400 - 13650 MHz Satellit, FSS (nedlänk)
    13750 - 14000 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
    14000 - 14500 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
    14000 - 14250 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
    14000 - 14500 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
    14250 - 14500 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
    14500 - 15350 MHz Militär användning
    14500 - 14800 MHz Rymdforskning
    14501 - 14781 MHz Fast radio, svensk kanalplan
    14921 - 15201 MHz Fast radio, svensk kanalplan
    15350 - 15400 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    15350 - 15400 MHz Jordutforskning via satellit
    15400 - 15700 MHz Radionavigering för luftfart
    15400 - 17300 MHz Militär användning
    17100 - 17300 MHz Dataöverföring
    17100 - 17300 MHz Radiobestämning
    17100 - 17300 MHz GBSAR
    17300 - 18100 MHz Matarlänkar (satellit), FSS upplänk
    17700 - 18100 MHz Militär användning
    17700 - 18690 MHz Fast radio
    18100 - 18400 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS
    18400 - 19300 MHz Satellit, FSS nedlänk
    18600 - 18800 MHz Jordutforskning via satellit
    18600 - 19300 MHz Militär användning
    18710 - 19700 MHz Fast radio
    19300 - 19700 MHz Satellit, FSS
    19700 - 20100 MHz Satellit, FSS nedlänk
    20100 - 21200 MHz Satellit, FSS nedlänk
    21200 - 21400 MHz Jordutforskning via satellit
    21400 - 22000 MHz Rundradio via satellit, BSS nedlänk
    22000 - 22600 MHz Fast radio
    22010 - 22500 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    22210 - 23600 MHz Militär användning
    22810 - 22860 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    23000 - 23600 MHz Fast radio
    23070 - 23120 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    23600 - 24000 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    23600 - 24000 MHz Jordutforskning via satellit
    23600 - 24000 MHz Rymdforskning
    24000 - 24250 MHz Amatörradio
    24000 - 24250 MHz Radiobestämning
    24000 - 24250 MHz ISM
    24000 - 24250 MHz Allmän kortdistansradio
    24050 - 27000 MHz Nivåmätare för kärl och behållare (TLPR)
    24050 - 24250 MHz TTT
    24075 - 24150 MHz Fordonsradar (SRR)
    24250 - 26650 MHz Fordonsradar (SRR)
    24250 - 27500 MHz MFCN
    24549 - 24710 MHz BWA
    24745 - 25500 MHz Fast radio
    25557 - 25718 MHz BWA
    25753 - 26500 MHz Fast radio
   27500 - 27940,5 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
  27940,5 - 28444,5 MHz TRA-ECS
  28444,5 - 28948,5 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
  28948,5 - 29452,5 MHz TRA-ECS
   29452,5 - 29500 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
    29500 - 30000 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), FSS upplänk
    29500 - 30000 MHz Jordstationer (mobila satellitsystem), MSS upplänk
    30000 - 31000 MHz Militär användning
    31000 - 31300 MHz Fast radio
    31200 - 31800 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    31300 - 31800 MHz Jordutforskning via satellit
    31800 - 31815 MHz Övrigt
    31815 - 32571 MHz Fast radio
    32571 - 32627 MHz Övrigt
    32627 - 33383 MHz Fast radio
    33383 - 34000 MHz Övrigt
    34000 - 35200 MHz Militär användning
    35200 - 36430 MHz Övrigt
    36430 - 36500 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    36500 - 37058 MHz Övrigt
    37058 - 38178 MHz Fast radio
    37500 - 42500 MHz Satellit, Nedlänk
    38318 - 39438 MHz Fast radio
    42500 - 43500 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    42500 - 43500 MHz Jordstationer (fasta satellitsystem), Upplänk
    43500 - 47000 MHz Övrigt
    47000 - 47200 MHz Amatörradio
    47200 - 50200 MHz Övrigt
    50200 - 50400 MHz Radioastronomi
    50200 - 50400 MHz Rymdforskning
    50200 - 50400 MHz Jordutforskning via satellit
    50400 - 52600 MHz Övrigt
    52600 - 57000 MHz Jordutforskning via satellit
    52600 - 55780 MHz Rymdforskning
    57000 - 64000 MHz Nivåmätare för kärl och behållare (TLPR)
    57000 - 66000 MHz Dataöverföring
    57000 - 66000 MHz Fast radio
    57000 - 64000 MHz Allmän kortdistansradio
    63000 - 64000 MHz TTT
    66000 - 71000 MHz Övrigt
    71000 - 76000 MHz Fast radio
    75000 - 85000 MHz Nivåmätare för kärl och behållare (TLPR)
    75500 - 81000 MHz Amatörradio
    76000 - 77000 MHz Radar för fordon och infrastruktur
    76000 - 77000 MHz TTT
   76000 - 116000 MHz Radioastronomi, Onsala rymdobservatorium
    77000 - 81000 MHz Fordonsradar (SRR)
    77500 - 78000 MHz Radiolokalisering
    81000 - 86000 MHz Fast radio
    86000 - 92000 MHz Jordutforskning via satellit
   100000 - 116000 MHz Jordutforskning via satellit
   116000 - 122000 MHz Övrigt
   122000 - 123000 MHz Allmän kortdistansradio
   122250 - 123000 MHz Amatörradio
   123000 - 134000 MHz Övrigt
   134000 - 141000 MHz Amatörradio
   141000 - 148500 MHz Övrigt
   148500 - 151500 MHz Jordutforskning via satellit
   151500 - 155500 MHz Övrigt
   155500 - 158500 MHz Jordutforskning via satellit
   158500 - 164000 MHz Övrigt
   164000 - 167000 MHz Jordutforskning via satellit
   167000 - 174800 MHz Övrigt
   174800 - 191800 MHz Jordutforskning via satellit
   191800 - 200000 MHz Övrigt
   200000 - 209000 MHz Jordutforskning via satellit
   209000 - 226000 MHz Övrigt
   226000 - 232000 MHz Jordutforskning via satellit
   232000 - 235000 MHz Övrigt
   235000 - 238000 MHz Jordutforskning via satellit
   238000 - 241000 MHz Övrigt
   241000 - 250000 MHz Amatörradio
   244000 - 246000 MHz Allmän kortdistansradio
   250000 - 252000 MHz Jordutforskning via satellit
   252000 - 275000 MHz Övrigt
   275000 - 277000 MHz Jordutforskning via satellit
   277000 - 294000 MHz Övrigt
   294000 - 306000 MHz Jordutforskning via satellit
   306000 - 316000 MHz Övrigt
   316000 - 334000 MHz Jordutforskning via satellit
   334000 - 342000 MHz Övrigt
   342000 - 349000 MHz Jordutforskning via satellit
   349000 - 363000 MHz Övrigt
   363000 - 365000 MHz Jordutforskning via satellit
   365000 - 371000 MHz Övrigt
   371000 - 389000 MHz Jordutforskning via satellit
   389000 - 416000 MHz Övrigt
   416000 - 434000 MHz Jordutforskning via satellit
   434000 - 442000 MHz Övrigt
   442000 - 444000 MHz Jordutforskning via satellit
   444000 - 496000 MHz Övrigt
   496000 - 506000 MHz Jordutforskning via satellit
   506000 - 546000 MHz Övrigt
   546000 - 568000 MHz Jordutforskning via satellit
  568000 - 3000000 MHz Övrigt