Tisdag 2024-04-16 18:55:26 vecka 16, namnsdag Patrik, Patricia, imorgon Elias, Elis 
[Huvudmeny] konv.itu.se/frek  Längd Area Volym Vikt Hastighet Temperatur Frekvens/våglängd 5 räknesätt
       frekvens/våglängd                                         

Omvandla frekvens till våglängd eller tvärtom, för elektromagnetiska vågor

Ange frekvens följd av önskad enhet:
 Hz kHz MHz GHz THz PHz EHz  (Hertz, kiloHertz, MegaHertz, GigaHertz, TeraHertz, PetaHertz, ExaHertz)

Eller våglängd följd av enhet:
 nm um mm m km  (nanometer, mikrometer, millimeter, meter, kilometer)

visa hjälptext
Uträkning 1: dölj Brytningsindex: Tex. 18,33 MHz eller 57 m
Uträkning 2 visa
Uträkning 3 visa
Uträkning 4 visa
Uträkning 5 visa
Frekvens Våglängd Beskrivning mer komplett frekvenslista ------------------- ------------------- ------------------------- 3 kHz - 300 GHz (1 mm - 100 km) Radiofrekvensområdet ca 150 - 375 kHz 800 - 2000 m Långvågsbandet ca 530 - 1700 kHz ca 176 - 565 m Mellanvågsbandet 1,81 - 2,0 MHz 149,896 - 165,631 m Amatörradio 160 m-bandet 3 - 30 MHz 10 - 100 m Kortvågsbandet 3,5 - 3,8 MHz 54,507 - 78,892 m Amatörradio 80 m-bandet 5,3515 - 5,3665 MHz 55,863 - 56,020 m Amatörradio 60 m-bandet 7,0 - 7,2 MHz 41,638 - 42,827 m Amatörradio 40 m-bandet 10,1 - 10,15 MHz 29,536 - 29,682 m Amatörradio 30 m-bandet 14,0 - 14,35 MHz 20,891 - 21,414 m Amatörradio 20 m-bandet 18,068 - 18,168 MHz 16,501 - 16,592 m Amatörradio 17 m-bandet 21,0 - 21,450 MHz 13,976 - 14,276 m Amatörradio 15 m-bandet 24,89 - 24,99 MHz 11,996 - 12,045 m Amatörradio 12 m-bandet 28,0 - 29,7 MHz 10,094 - 10,707 m Amatörradio 10 m-bandet 30 - 300 MHz 1 - 10 m VHF-bandet 50,0 - 51,99 MHz 5,766 - 5,996 m Amatörradio 6 m-bandet 87,5 - 108 MHz 2,776 - 3,426 m FM analog ljudradio 108 - 112 MHz 2,677 - 2,776 m Radionavigering för luftfart (ILS) 108 - 117,975 MHz 2,541 - 2,776 m Radionavigering för luftfart (VOR) 117,975 - 137 MHz 2,188 - 2,541 m Luftfartsradio 121,45 - 121,55 MHz 2,466 - 2,468 m Luftfartsradio (ELT nödsändare) Positionsbestämning COSPAS/SARSAT Internationell nödfrekvens 121,45 - 121,55 MHz 2,466 - 2,468 m Personlig radio (PLB nödsändare) Positionsbestämning COSPAS/SARSAT 121,45 - 121,55 MHz 2,466 - 2,468 m Sjöfartsradio (EPIRB nödboj) Positionsbestämning COSPAS/SARSAT 144 - 146 MHz 2,053 - 2,082 m Amatörradio 2 m-bandet 300 - 3000 MHz 0,1 - 1 m UHF-bandet 432,0 - 438,0 MHz 684,46 - 693,96 mm Amatörradio 70 cm-bandet 863 - 868 MHz 345,38 - 347,38 mm Wifi 802.11ah Europa 960 - 1215 MHz 246,74 - 312,28 mm Radionavigering för luftfart (DME) 1,240 - 1,300 GHz 230,61 - 241,77 mm Amatörradio 23 cm-bandet 1,559 - 1,591 GHz 188,43 - 192,30 mm Satellitnavigerings-system Galileo 1,563 - 1,587 GHz 188,90 - 191,81 mm Satellitnavigerings-system GPS 1,591 - 1,610 GHz 186,21 - 188,43 mm Satellitnavigerings-system Glonass 2,401 - 2,483 GHz 120,74 - 124,86 mm Wifi 802.11b/g/n/ax 5,150 - 5,875 GHz 51,03 - 58,21 mm Wifi 802.11a/h/j/n/ac/ax 5,875 - 5,925 GHz 50,60 - 51,03 mm Wifi 802.11p (0,3 - 400 THz) 0,740 - 1 mm IR, infraröd strålning (405 - 789 THz) 380 - 740 nm Synligt ljus (405 - 483 THz) 620 - 740 nm Rött ljus (483 - 508 THz) 590 - 620 nm Orange ljus (508 - 526 THz) 570 - 590 nm Gult ljus (526 - 600 THz) 500 - 570 nm Grönt ljus (600 - 666 THz) 450 - 500 nm Blått ljus (666 - 789 THz) 380 - 450 nm Violett ljus (789 - 300000 THz) 1 - 380 nm UV, ultraviolett strålning (200 - 29979 PHz) 0,01 - 1 nm Röntgenstrålning högre än 29 EHz kortare än 0,01 nm Gammastrålning Prefix: 0,000 000 001 nm nanometer 0,000 001  µm mikrometer 0,001    mm millimeter 1     m meter 1 000   km kilometer 1      Hz Hertz 1 000    kHz kiloHertz 1 000 000  MHz MegaHertz 1 000 000 000 GHz GigaHertz 1 000 000 000 000    THz TeraHertz (12 nollor) 1 000 000 000 000 000  PHz PetaHertz (15 nollor) 1 000 000 000 000 000 000 EHz ExaHertz (18 nollor) Brytningsindex: 1 radiovågor i vakuum, 299 792 458 m/s 1,000293 radiovågor genom luft, 299 704 644 m/s 1,333 radiovågor genom vatten, 224 900 568 m/s 1,468 radiovågor genom fiberoptisk kabel, 204 218 295 m/s 1,52 radiovågor genom fönsterglas, 197 231 880 m/s
Version 210505 / 210508