Måndag 2024-05-27 22:13:04 vecka 22, namnsdag Beda, Blenda, imorgon Ingeborg, Borghild 
[Huvudmeny] konv.itu.se/temp Längd Area Volym Vikt Hastighet Temperatur Frekvens/våglängd 5 räknesätt
       temperaturskalor                                         

      Skriv tex. 37,5 c f för att omvandla från Celsius till Fahrenheit
C Celsius 0°C är vattnets fryspunkt, 100°C är kokpunkt. Bygger på Anders Celsius temperaturskala K Kelvin Uppkallad efter Lord Kelvins skala som han beskrev år 1848 F Fahrenheit Introducerad år 1724 av den tyske fysikern Daniel Gabriel Fahrenheit R Rankine Skapad av den skotske ingenjören William John Macquorn Rankine år 1859 Re Réaumur Definierad av den franske forskaren René Antoine Ferchault de Réaumur år 1731 Ro Rømer Skapad före år 1708 av danske astronomen Ole Rømer, som först uppfann termometern De Delisle Skapad av den franske astronomen Joseph Nicolas Delisle. Skalan är omvänd så minusgrader är varmt och plus kallare N Newton-temperaturskalan Uppfanns omkring år 1700 av sir Isaac Newton Co Celsius omvända skala 100°C är fryspunkt (vatten), 0°C är kokpunkt, skapad av Anders Celsius den 25 dec 1741 Tidigare uträkningar: Stäng av och töm historik